Let's be friends

Bagaar is een KMO-portefeuille geregistreerd dienstverlener.

Bagaar is geregistreerd voor de KMO Portefeuille voor de pijler ‘Advies’.

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Maak gebruik van de steunmaatregelen van kmo-portefeuille en krijg tot 40% subsidie.

 

Je onderneming moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • kmo of beoefenaar van een vrij beroep
 • je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm
 • je bent gevestigd in het Vlaams Gewest
 • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit

Het steunpercentage ligt in lijn met de grootte van je kmo:  

 • Kleine ondernemingen (< 50 werknemers & jaaromzet < 10 miljoen euro)
  • jaarlijks steunplafond van 10.000 euro
  • steunpercentage van 40%
 • Middelgrote ondernemingen (< 250 werknemers & jaaromzet < 50 miljoen euro)
  • jaarlijks steunplafond van 15.000 euro
  • steunpercentage van 30%

Meer info over de voorwaarden kan u vinden op de website www.kmo-portefeuille.be.

Indien je wenst gebruik te maken van deze maatregel, gelieve dit te melden aan Bagaar voor aanvang van het traject zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen.

Het Registratienummer van Bagaar voor adviesverlening: DV.A217853

 

Afbeeldingsresultaat voor kmo geregistreerd dienstverlener

 

Omschrijving van onze dienstverlening:

Bagaar is een digitaal productontwikkelingsagentschap gespecialiseerd in Internet of Things (IOT) toepassingen. Over de afgelopen 10 jaar hebben we een grote ervaring opgebouwd in het bedenken en bouwen van intelligente apparaten.

Fietsen, kinderzitjes, elektriciteitsmeters, industriële machines, luchtzuiveringstoestellen, boten,..., zijn slechts enkele voorbeelden van slimme toestellen die we reeds hielpen ontwikkelen. De rode draad is dat met het gebruik van sensoren deze toestellen hun omgeving in zich kunnen opnemen en via ingebedde netwerktechnologie internetdiensten gebruiken om met mensen en andere objecten te interageren. 

In het kader van de KMO portefeuille bieden we een aantal formules aan gerelateerd aan het strategische advies en bedenken van  IOT toepassingen. Alvorens te beginnen ontwikkelen is het van fundamenteel belang om het concept duidelijk af te lijnen, om de haalbaarheid te onderzoeken en om mogelijke functionaliteiten te bedenken die binnen de strategische visie passen. Bagaar kan je bedrijf hierbij advies verlenen op de volgende wijze.

 

Concept

Je bedrijf heeft een bepaalde uitdaging waarvan het duidelijk is dat IOT een oplossing kan bieden. De exacte manier waarop is echter nog niet helemaal helder.

Wij helpen jouw bedrijf aan de hand van een aantal workshops eerst met de ideevorming en met de strategische ideeselectie.

Op het einde van deze opdracht beschik je bedrijf over een duidelijk afgelijnd concept omschreven in woorden en beelden. Het is duidelijk hoe het oorspronkelijk probleem getackeld zal worden.

 

Voorbeeld:

Probleemstelling: wij zoeken naar een oplossing om de consument meer transparantie en controle te geven over zijn/haar energieverbruik -en factuur.  

Uitkomst conceptfase: wij gaan een toestel ontwikkelen die op de elektriciteitsmeter wordt bevestigd en foto’s neemt van de meterstanden. Zo gaan we het verbruik kunnen modelleren om achterliggend de consument automatisch met de juiste leverancier te koppelen.

 

Toetsing van het concept

Je bedrijf beschikt over een precies omschreven concept, maar is niet zeker of alle risico’s worden afgedekt en of er rekening werd gehouden met een lange termijn technologisch strategische visie.

Aan de hand van een aantal proeven, ‘riskiest assumption tests’, gaan we de uitdagingen van je concept onderzoeken binnen de strategische visie. Onze analisten kijken of jou assumpties rekening houden met de laatste technische evoluties en testen concreet een aantal technologieën om te vergelijken op performantie ten opzichte van de initiële visie.

Op het einde van deze opdracht beschik je over een inschatting van de haalbaarheid van je concept en een strategische roadmap op vlak van technologie.

 

Voorbeeld:

Concept: We hebben een concept met de klant ontwikkelt die foto’s neemt van meterstanden van de elektriciteitsmeter. Zo gaan we het verbruik kunnen modelleren om achterliggend de consument automatisch met de juiste leverancier te koppelen.

Uitkomst POC fase: De foto’s worden genomen met ‘lens xyz’. Door leds in het toestel te combineren met een softwarematige set-up settings verkrijgen we de ideale belichting specifiek voor elke meter. Hierdoor verkrijgen we beelden die in cloud a.h.v. OCR (optical character recognition) technologie kunnen omgezet worden naar een verbruiksmatrix.

 

Productie advies

Je bedrijf beschikt over een concept met een technisch gevalideerde architectuur, misschien zelf over een prototype.

Wij adviseren je  hoe je tot een industriële productie van dit prototype kunt komen. We geven jou ook advies over intellectuele eigendom en het vinden van de juiste partners.  

Op het einde van deze opdracht beschik je over een in detail uitgeschreven Product Requirements Document en ben je klaar om een eerste serie toestellen te produceren.Contact voor advies